Carnivorous Hunter

Carnivorous Hunter

ManhwaOngoing
8
11 Users Bookmarked
  • Published
  • AuthorWoo Sol Yeon
  • Total Chapter? Chapter

Carnivorous Hunter

เรื่องย่อ อ่านมังงะ อ่าน Carnivorous Hunter แปลไทย
อ่าน Carnivorous Hunter แปลไทย
เรื่องย่อ Carnivorous Hunter แปลไทย ด้วยสัตว์ร้ายปรากฏขึ้นทั่วโลก ผู้คนหลายพันล้านเสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ ผู้รอดชีวิตส่วนหนึ่งกลายเป็น “เมตาฮิวแมน” พวกเขาเป็นคนที่สามารถเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายได้ ดังนั้นจึงเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเมตาฮิวแมนและมนุษย์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนผ่านได้ Kim Seonwoo เป็นมนุษย์ธรรมดาสำหรับปราบสัตว์เดรัจฉาน เกือบจะตายแล้ว เขาได้ยินเสียงในหัวว่า “ฆ่าพวกเขา” “ฆ่าพวกมันแล้วยึดอำนาจ!”

Chapter List

Comments