Heavenly Inquisition Sword

Heavenly Inquisition Sword

九天究劍, 구천구검
ManhwaOngoing
8.5
10 Users Bookmarked
  • Published
  • AuthorCardok Jo Jin Young
  • ArtistSaint Nine
  • Total Chapter? Chapter

Heavenly Inquisition Sword

九天究劍, 구천구검

มังงะ อ่านมังงะ Heavenly Inquisition Sword
มังงะ อ่านมังงะ Heavenly Inquisition Sword เรื่องย่อ “เขาเป็นเจ้านายของเก้าสวรรค์” ยอนจอคาเป็นลูกของภรรยาคนที่สอง ภรรยาคนแรกของพ่อและพี่น้องกลั่นแกล้งอย่างดุร้าย ต่อมาเขาถูกขังในโกดังหลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตด้วยอาการป่วย… เป็นเวลาสิบปีแล้วที่เขาได้หลบหนีหลังจากที่เขาได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้นอกโลก “ฉันถือว่า Yeon Family ที่มีความขมขื่นอย่างยิ่งใหญ่” การผจญภัยที่ไม่มีใครหยุดได้ของผู้สืบทอดจาก Heavenly Inquisition Sword Yeon Jeokha เริ่มต้นขึ้นแล้ว!

Chapter List

Comments