Nano Machine

Nano Machine

ナノ魔神
ManhwaOngoing
9
397 Users Bookmarked
  • AlternativeMa Sin (Evil God) , 034-4532-5893
  • Published
  • AuthorHan Joong Wueol Ya
  • ArtistGuem Gang Bul Gae
  • Total Chapter? Chapter

Nano Machine

ナノ魔神

เรื่องย่อ มังงะ อ่านมังงะ Nano Machine แปลไทย
เรื่องย่อ มังงะ อ่านมังงะ Nano Machine แปลไทย หลังจากถูกดูถูกเหยียดหยามและทำให้ชีวิตตกอยู่ในอันตรายเด็กกำพร้าจากลัทธิปีศาจชอนโย – อุนได้มาเยี่ยมโดยไม่คาดคิด – อุนซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ชีวิตของ Cheon Yeo-Woon หลังจากเปิดใช้งาน เรื่องราวการเดินทางของชอนยอ – อุนในการข้ามผ่านลัทธิปีศาจและก้าวขึ้นสู่การเป็นนักศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดเพิ่งเริ่มต้นขึ้น

Chapter List

Comments