Regressor Instruction Manual

Regressor Instruction Manual

회귀자 사용설명서
ManhwaOngoing
8
29 Users Bookmarked
  • AlternativeRegressor Instructional Manual, 回归者使用说明书, 회귀자 사용설명서
  • Published
  • AuthorHeulgsujeo
  • ArtistMIDNIGHT STUDIO
  • Total Chapter? Chapter

Regressor Instruction Manual

회귀자 사용설명서

เรื่องย่อ อ่านมังงะ อ่านการ์ตูน Regressor Instruction Manual
เรื่องย่อ Regressor Instruction Manual วันหนึ่งผมถูกเรียกตัวมายังโลกใบนี้ สัตว์ร้ายหลั่งไหลออกมาและวิกฤตที่น่าเหลือเชื่อก็มาถึง พรสวรรค์ของผมไม่อาจแย่ไปได้กว่านี้แล้ว
[ระดับความสามารถของผู้เล่นอยู่ในระดับต่ำสุด]
[ตัวเลขทั้งหมดเกือบสิ้นหวัง]
ไม่ว่าผมจะเลือกเป็นนักรบหรือพ่อมดที่มีความสามารถก็ตาม ไม่ว่าคุณจะย้อนเวลากลับไปคุณต้องใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งเพื่อที่จะอยู่รอด

Chapter List

Comments