Skeleton Soldier

Skeleton Soldier

해골병사는 던전을 지키지 못했다
ManhwaOngoing
9.5
13 Users Bookmarked
  • AlternativeSkeletal Soldiers Could Not Protect the Dungeon
  • Published
  • AuthorSosori Wolhet
  • ArtistAnt Studio, Kangye Seul
  • Total Chapter? Chapter

Skeleton Soldier

해골병사는 던전을 지키지 못했다

เรื่องย่อ มังงะ อ่าน Skeleton Soldier แปลไทย
เรื่องย่อ Skeleton Soldier แปลไทย จุดประสงค์เดียวของเขาคือปกป้องเจ้านายของเขา แต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่มีอำนาจที่จะปกป้องเธอ แต่โชคชะตาก็รอเขามากขึ้นเมื่อเขาได้รับโอกาสอีกครั้งที่จะปกป้องเจ้านายของเขาอีกครั้งและเปลี่ยนโชคชะตาของเขา

Chapter List

Comments