The Great Mage Returns After 4000 Years

The Great Mage Returns After 4000 Years

4000년 만에 귀환한 대마도사
ManhwaOngoing
7
362 Users Bookmarked
  • Alternative4000년 만에 귀환한 대마도사 , The Great Mage Returns After 4000 Years
  • Published
  • AuthorBarnacle
  • ArtistRedice Studio
  • Total Chapter? Chapter

The Great Mage Returns After 4000 Years

4000년 만에 귀환한 대마도사

เรื่องย่อ มังงะ อ่าน The Great Mage Returns After 4000 Years แปลไทย
เรื่องย่อ The Great Mage Returns After 4000 Years มหาจอมเวทย์ผู้กลับมาอีกครั้งหลัง 4000 ปี นักเรียนที่อ่อนแอที่สุดของสถาบันเวสต์โร้ด ความอับอายของตระกูลเบลค ได้มีวิญญาณดวงใหม่เข้าสู่ร่างของเฟรย์เบลคผู้ซึ่งไม่สามารถเอาชนะชีวิตที่น่าสังเวชของเขาได้ และเลือกที่จะหนีปัญหาด้วยความตาย “ร่างนี้มันอะไรกัน?

Chapter List

Comments