The Heavenly Demon Destroys the Lich Kings Murim

The Heavenly Demon Destroys the Lich Kings Murim

천마, 리치왕의 무림을 부수다
MangaOngoing
8.5
5 Users Bookmarked
  • Alternative천마, 리치왕의 무림을 부수다
  • Published
  • Author조형근
  • ArtistBasestory
  • Total Chapter? Chapter

The Heavenly Demon Destroys the Lich Kings Murim

천마, 리치왕의 무림을 부수다

อ่าน The Heavenly Demon Destroys the Lich King’s Murim

เรื่องย่อ

เสียงที่ไม่รู้จักรบกวนฉันในขณะที่ฉันกำลังลอยอยู่ในระหว่างการฝึกฝนของฉันเพื่อไปถึงสถานะปีศาจที่อยู่เหนือธรรมชาติ

สมาธิของฉันเสีย และฉันก็เข้าสู่สภาวะหมดสติและทำงานหนักเกินไป เมื่อฉันตื่นขึ้นในอีกหนึ่งเดือนต่อมา Lich King ได้เข้าควบคุม Murim แล้ว

หลังจากการต่อสู้จบลงด้วยการทำลายล้างของลัทธิอสูรสวรรค์ ฉันตื่นขึ้นในอีกร้อยสี่สิบปีต่อมาในมูริมซึ่งมีเวทมนตร์และศิลปะการต่อสู้อยู่ร่วมกัน

Chapter List

Comments