My Exclusive Tower Guide

My Exclusive Tower Guide

ManhwaOngoing
2 Users Bookmarked
  • Published
  • Author
  • Total Chapter? Chapter

My Exclusive Tower Guide

[คุณจะใช้คำแนะนำไหน] ข้อความลึกลับมาถึงฉันในวันเดียวกับที่โลกสิ้นโลกมาถึงเรา และเริ่มเกมเอาชีวิตรอด หอคอยที่ทำให้มนุษย์ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ยุยงให้เกิดการต่อสู้ และนำพามนุษยชาติไปสู่การทำลายล้าง… ฉันจะไม่หวั่นไหว ฉันจะดูเรื่องนี้ให้จบกับคนที่ฉันไว้วางใจ …ใช่ ฉันจะสร้างตอนจบที่มีความสุขกับพวกเขาทั้งหมด!

Comments