Tougen Anki

Tougen Anki

MangaOngoing
5 Users Bookmarked
  • Published
  • Author
  • Total Chapter? Chapter

Tougen Anki

อ่าน Tougen Anki สงครามเลือดอสูร

เรื่องย่อ Tougen Anki สงครามเลือดอสูร

ขณะใช้ชีวิตประจำวันด้วยการถกเถียงกับพ่อเป็นประจำ อิจิโนเสะ ชิกิ ก็ถูกโจมตีจากองค์กรโมโมทาโร่ ชิกิต้องตกตะลึงเมื่อรู้ว่าตนเองมีเลือดของยักษ์ไหลเวียนอยู่ ชิกินั้นเติบโตมาโดยไม่รู้จักแม่ของตัวเอง รู้เพียงแต่ว่าถูกพ่อเก็บมาเลี้ยง ผลจากการโจมตีพ่อตาย ชิกิโกรธแค้นมาก ระหว่างนั้นก็ได้เจอกับ มุดะโนะ ไนโตะ ผู้ชายหน้าตายที่ถือร่มและใส่โรลเลอร์สเก็ตอยู่เสมอ

ในโลกนี้มีองค์กรที่เกิดขึ้นมาจากการสืบสายเลือดที่เป็นคู่แค้นกันมาตลอด คือองค์กรโมโมทาโร่หน่วยงานกำจัดยักษ์ และองค์กรของยักษ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโต้ เมื่อความสามารถของยักษ์ตื่นขึ้น หน่วยยักษ์จะออกตามหาเพื่อประเมินว่าสามารถจะเป็นกำลังพลให้หน่วยได้หรือไม่ เช่นเดียวกับไนโตะที่มาหาชิกิ อาวุธของยักษ์ก็คือเลือด สามารถเปลี่ยนเลือดให้เป็นอาวุธมีชื่อเรียกเท่ห์ๆ ว่าการปลดปล่อยคราสโลหิต

Comments