Volcanic Age

Volcanic Age

화산전생
ManhwaOngoing
9
15 Users Bookmarked
  • AlternativeMount Hua Reincarnation
  • Published
  • AuthorJeong Jun
  • ArtistTomato
  • Total Chapter? Chapter

Volcanic Age

화산전생

อ่านมังงะ มังงะ Volcanic Age
อ่านมังงะ มังงะ Volcanic Age เรื่องย่อ จูซอชอน ชายผู้รอดชีวิตจากยุคสงครามด้วยโชคและกลายเป็นผู้อาวุโสของฝ่ายฮวาซาน เพียงเพื่อใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความเสียใจและข้อสงสัย ขณะที่เขานอนอยู่บนเตียงมรณะ รอคอยสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เขากลับคืนสู่อดีต…

Chapter List

Comments